Toggle navigation
« Back to stories

Ons waterverbruik verminderen bij de Griffin Brewery

Ons waterverbruik verminderen bij de Griffin Brewery

De Griffin-brouwerij van Fuller heeft een project uitgevoerd om gegevens van reinigingscycli te observeren en vast te leggen met als doel de hoeveelheid gebruikt water en geproduceerd afvalwater te verminderen, terwijl de hygiënekwaliteit in onze schepen behouden of zelfs verbeterd wordt.

Door rekening te houden met variabelen zoals waterdruk, duur van cycli en watertemperaturen, hebben we proeven uitgevoerd waarbij parameters zoals stroomsnelheden, duur en frequentie van CIP-cycli (Cleaning in Place) werden aangepast. De resultaten werden geanalyseerd om de pH-waarden en troebelheid te volgen. De originele CIP-cycli bestonden uit 2 x 2 minuten spoelen.

Na analyse van de resultaten verkregen uit veel verschillende variaties, vonden we dat de meest efficiënte methode was om dit te wijzigen in cycli van 3 x 50 seconden. De vereiste pH-waarden werden eerder bereikt en de tijd die nodig was om de spoelingen uit te voeren werd verkort.

Dit resulteerde in een uitstekende vermindering van het waterverbruik en verminderde de hoeveelheid effluent die werd geproduceerd met 37,5%, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de hygiëne.

Ons waterverbruik verminderen bij de Griffin Brewery
We gebruiken cookies om onze website te verbeteren en uw ervaring te verbeteren. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Ontslaan